trešdiena, 2023. gada 29. novembris

4.b klase aktīvākie makulatūras vākšanas akcijā

 4.b klase aktīvi iesaistījās  Vislatvijas makulatūras un izlietotās baterijas vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai!", vācot makulatūru, papīra iepakojumu un izlietotas baterijas. Tas bija svarīgi, lai samazinātu pašu radīto atkritumu apjomu un rūpēties par resursu taupīšanu, vienlaikus pasargājot vidi no piesārņojuma ar smagajiem metāliem un ķīmiskām vielām. Skolēni iztīrīja savus plauktus un skapīšus, iesaistīja makulatūras vākšanā vecākus,  vecvecākus un kaimiņus, arī pārskatīja klases plauktus. 

Konkursā piedalījās visi skolēni, daži atnesa tikai dažus kilogramus, bet citi vairāk par simts kilogramiem. Visu savāktu makulatūru nosvērām. Kopā tika savākti 386 kilogrami. Čaklākie bija  Kristena Luīze Inberga – 184 kilogrami, Tīna Lote Oliņa – 50 kilogrami un Marats Zeļenkovs – 32 kilogrami. 

Savācām arī 32 kilogramus izlietotās baterijas.  

Šķirot atkritumus 4.b klase turpinās arī pēc konkursa noslēguma.  

Klases audzinātāja Valentīna Voiciša 

#Ekoskola 


piektdiena, 2023. gada 20. oktobris

Rīcības dienas "Planēta pirmajā vietā!"

 

Vienpadsmito gadu pēc kārtas novembrī norisināsies Rīcības dienas. Ar saukli ‘’Planēta pirmajā vietā!’’ ikviens interesents ir laipni aicināts no 6. līdz 12. novembrim piedalīties nedēļu ilgā kampaņā, lai vērstu sabiedrības uzmanību bioloģiskās daudzveidības izzušanai, klimata pārmaiņām un bezatkritumu dzīvesveidam.

‘’Rīcības dienas katru gadu ir tas brīdis, kad aktualizējam globālus vides aizsardzības izaicinājumus un mudinām rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā ne tikai konkrētajā nedēļā, bet arī ilgtermiņā. Tā ir iespēja bērniem un jauniešiem rosināt pārmaiņas, kas nepieciešamas un motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi iesaistīties. Šogad izceļam Zaļo kursu kā Eiropas atbildi klimata krīzei un citām vides problēmām. Joprojām pastāv priekšstats, ka Zaļais kurss ir kārtējās Eiropas prasības, kuras ir jāizpilda pienākuma pēc, bet īstenībā tas ir vitāli svarīgu rīcību kopums, kas veicinās labvēlīgus vides apstākļus gan pašreizējai, gan nākamajām paaudzēm.’’ stāsta Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns.

Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Šī gada virziens ir izcelt vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības nozīmi mūsu ikdienā, kā kopīgo ietvaru nepieciešamajām pārmaiņām izvēloties Eiropas Zaļo kursu, kas ir viens no risinājumiem, lai mūsu saimniekošana ilgtermiņā kļūtu noturīgāka, veicinot pārmaiņas cilvēku ikdienas paradumos – tajā, kā pārvietojamies, kā iepērkamies, ko ēdam un velkam mugurā, ko darām ar atkritumiem.

Rīcības dienu 2023 mērķis ir palīdzēt sabiedrībai saprast, ka Zaļā kursa mērķu sasniegšana un planētas saudzēšana ir mūsu visu interesēs, jo planēta ir pirmajā vietā. Tā nodrošina mums nepieciešamos resursus un apstākļus, lai dzīvotu. Tikai no mums ir atkarīgs kādā vidē mēs dzīvosim un kādu planētu atstāsim nākamajām paaudzēm. Tāpēc Latvijas skolas Rīcību dienu nedēļā organizē dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes un uzsāk praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt vietēja mēroga risinājumus globālām vides problēmām. Tiek rīkotas dažādas aktivitātes, piemēram, semināri, diskusijas, konkursi, veidoti informatīvi plakāti, bukleti, veikti pētījumi un aptaujas un rīkotas akcijas videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai. 

Laurenču sākumskolā rīcības dienu ietvaros tika organizēta zibakcija makulatūras un bateriju vākšanai. Skolēniem bija iespēja piedalīties Zaļais punkts organizētajā konkurZaļie kaimiņi” “Škiro un izglāb Zemi”. 6.klases dabaszinībās pētīja jautājumu par klimata pārmaiņām un veidoja plakātus, ko prezentēja citiem, veidoja plakātu izstādi. 

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa 
#RīcībasDienas2023 #Ekoskolas #PlanētaPirmajāVietā #GlobalActionDays 

 trešdiena, 2023. gada 20. septembris

Meža ekspedīcija 20.09.23.

 

Laurenču sākumskolas 6.a, 6. un 6.c klases pārgājienu dienā izmantoja iespēju piedalīties Mežu ekspedīcijā Vangažu mežos. Mežu ekspedīciju katru gadu septembrī visā Latvijā organizē AS ”Latvijas valsts mežikopā ar VISC un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris”. Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā, darbojoties dažādās stacijās varēs izprast, dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzināsies cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus un veidos izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Diena pavadīta lieliskā, radoša gaisotnē kopā darbojoties un noslēgumā pikniks ar desiņu cepšanu 

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņatrešdiena, 2023. gada 13. septembris

Ekoskolu apbalvošanas pasākums

 

13. septembrī Nacionālajā bibliotēkā norisinājās ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Laurenču sākumskola jau piekto gadu darbojas Ekoskolu programmā un trešo gadu ir piešķirts Starptautiskais Ekoskolas Zaļā karoga sertifikāts, kas tiek piešķirts par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē 

Ekoskolu programma visā pasaulē vieno bērnus un jauniešus ar interesi par vides aizsardzību. Programma sākas klasē un izplešas kopienās, iesaistot jauno paaudzi uz rīcību balstītā mācību procesā. Programmas lielākais sasniegums, ka tā veido paaudzi pēc paaudzes, kas ir zinoša par vides tēmām un vērsta uz ilgtspējīgu attīstību. 

Ar katru gadu Ekoskolas programmai pievienojas jauni dalībnieki, tiek izrādīta interese par vides aizsardzību un ilgtspējīgās attīstības jautājumiem, kā arī vēlmi rīkoties vides labā. Ik gadu tiek rīkots Ekoskolas apbalvošanas pasākums, lai pateiktu paldies izglītības iestādēm par sasniegumiem vides izglītībā – gan integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā, gan aktīvi rīkojoties vides interesēs un iesaistot apkārtējo sabiedrību. Šogad 96 izglītības iestādes saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp piecām izglītības iestādēm tiks piešķirts augstākais programmas apbalvojums Ekoskolu vēstnieka statuss, 43 - iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu. 

 

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa Siguldas novada apbalvotās Ekoskolas- Laurenču sākumskola, Siguldas 1, pamatskola un bērnudārzs Ieviņa

 

pirmdiena, 2023. gada 21. augusts

Projekts "No atkritumiem uz resursiem" 17.,18.08.23. Salacgrīva
 

Laurenču sākumskola piedalās starptautiskā ekoskolu projektā “No atkritumiem uz resursiem” No 17.-18.augustam Salacgrīvā norisinājās iesaistīto skolu skolotāju tikšanās, kurā skolotāji apguva pieredzi projekta realizēšanai skolā. Dažādās nodarbībās skolotāji varēja dalīties pieredzē ar jau zināmo un papildināt savas zināšanas ar jaunām informācijām un praktiskām darbībām. Skolotāji iepazinās ar sagatavotajiem stundu konspektiem, mācījās veidot kompostu, remontēt salūzušas lietas un pārstrādāt dažādus materiālus. Ar emocijām un pieredzi bagātāki varam uzsākt jauno mācību gadu. 

Sagatavoja Laurenču sākumskolas Ekopadomes koordinatore Dace Purviņa 

#Ekoskolas #WasteToResources #NoAtkritumiemUzResursiem

4.b klase aktīvākie makulatūras vākšanas akcijā

  4.b klase aktīvi iesaistījās  Vislatvijas makulatūras un izlietotās baterijas vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai!", vācot makulat...