trešdiena, 2023. gada 20. septembris

Meža ekspedīcija 20.09.23.

 

Laurenču sākumskolas 6.a, 6. un 6.c klases pārgājienu dienā izmantoja iespēju piedalīties Mežu ekspedīcijā Vangažu mežos. Mežu ekspedīciju katru gadu septembrī visā Latvijā organizē AS ”Latvijas valsts mežikopā ar VISC un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris”. Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā, darbojoties dažādās stacijās varēs izprast, dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzināsies cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus un veidos izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Diena pavadīta lieliskā, radoša gaisotnē kopā darbojoties un noslēgumā pikniks ar desiņu cepšanu 

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņatrešdiena, 2023. gada 13. septembris

Ekoskolu apbalvošanas pasākums

 

13. septembrī Nacionālajā bibliotēkā norisinājās ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Laurenču sākumskola jau piekto gadu darbojas Ekoskolu programmā un trešo gadu ir piešķirts Starptautiskais Ekoskolas Zaļā karoga sertifikāts, kas tiek piešķirts par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē 

Ekoskolu programma visā pasaulē vieno bērnus un jauniešus ar interesi par vides aizsardzību. Programma sākas klasē un izplešas kopienās, iesaistot jauno paaudzi uz rīcību balstītā mācību procesā. Programmas lielākais sasniegums, ka tā veido paaudzi pēc paaudzes, kas ir zinoša par vides tēmām un vērsta uz ilgtspējīgu attīstību. 

Ar katru gadu Ekoskolas programmai pievienojas jauni dalībnieki, tiek izrādīta interese par vides aizsardzību un ilgtspējīgās attīstības jautājumiem, kā arī vēlmi rīkoties vides labā. Ik gadu tiek rīkots Ekoskolas apbalvošanas pasākums, lai pateiktu paldies izglītības iestādēm par sasniegumiem vides izglītībā – gan integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā, gan aktīvi rīkojoties vides interesēs un iesaistot apkārtējo sabiedrību. Šogad 96 izglītības iestādes saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp piecām izglītības iestādēm tiks piešķirts augstākais programmas apbalvojums Ekoskolu vēstnieka statuss, 43 - iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu. 

 

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa Siguldas novada apbalvotās Ekoskolas- Laurenču sākumskola, Siguldas 1, pamatskola un bērnudārzs Ieviņa

 

Projektu nedēļa 20.05-24.05.24.

 Projektu nedēļa