trešdiena, 2024. gada 24. aprīlis

Starptautiskā Zemes diena

 Laurenču sākumskolas 4.klašu skolēni apgūstot mācību tēmu par Zemi atzīmē Starptautisko Zemes dienu. Stundas laikā skolēni noskatījās nelielu videosižetu par Zemes dienu un veidoja plakātus aicinājumus saudzēt dabu. Noslēgumā pārrunājām, kāds varētu būt mūsu katra ieguldījums Zemes dabas kvalitātes saglabāšanā. Izveidotos plakātus var aplūkot dabaszinību klasē.

#Ekoskola, #zemesdiena 


ceturtdiena, 2024. gada 4. aprīlis

Kā efektīvi izmantot elektroenerģiju

 Kā efektīvi izmantot elektroenerģiju?

5.klases šobrīd pabeidz mācības par tēmu “Elektroenerģija”, kuras ietvaros tika apgūta altrenatīvo resursu izmantošanas iespēja elektrības ieguvei. Skolēni apguva elektrisko ķēžu saslēgšanu praktiski un veica savas mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa pētījumu, lai noskaidrotu, vai varam kopīgiem spēkiem ģimenē ietaupīt elektroenerģiju. Šī tēma ir aktuāla, jo Ekoskolu gada tēma Enerģija tiek turpināta pētīt dabaszinībās katru gadu.

Lai noslēgtu tēmu par elektrību 18.,20. un 27.martā Laurenču sākumskolā visās 5.klasēs notika “Dzīvei gatavs” piedāvātās tiešsaistes nodarbības “Kā efektīvi izmantot elektroenerģiju?”, ko vada Elektrum Energoefektivitātes centra pārstāvis. Šajās nodarbībās skolēni nostiprināja zināšanas, kā efektīvi izmantot enerģiju, apskatīja dažādus pareizas un nepareizas rīcības piemērus, analizēja tos, aprēķināja, kāda ir atšķirība starp LED spuldzes un kvēlspuldzes izmantošanu un secināja, kura enerģiju lieto efektīvāk. Skolēni analizēja mājsaimniecības elektrības patēriņa grafiku, nosakot kurās dienās patērē vairāk un kurās mazāk elektrību, kā arī izdarīja secinājumus par efektīvu enerģijas izmantošanu mājās. Šī nodarbība sasaista dabaszinātņu, matemātikas un sociālās un pilsoniskās mācību jomas. Pēc nodarbības skolēni zinās, kas ir enerģija un kādēļ tā jāizmanto efektīvi. Skolēni spēs izvēlēties efektīvākos elektroenerģijas izmantošanas paņēmienus, tos salīdzinās un pamatos savu izvēli, kā arī nostiprinās prasmi analizēt mājokļa elektroenerģijas patēriņa grafiku un izdarīt secinājumus. Nodarbībā iekļautas 21.gs kompetences- kritiskā domāšana, komunikācija un sadarbība, kas noderēs apgūstot ikkatru mācību priekšmetu.

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

Projektu nedēļa 20.05-24.05.24.

 Projektu nedēļa